Mamterillermi Tegusta Nutkengellruuq Callullratni Itercingnaqlermeggni

by Charles Enoch on August 15, 2014

Bethel Police
**Una qanemciq ilaciquq KYUK-q camek allamek nallunriquni**

State-am tegustai qanellruut, yuinaq qula ataucimek cipluku allrakulek Mamterillrem tegustiin il’iitnun akuraakun nutellruniluku, yuut enaita avatiitni. Tangvagtiin atra taum angutem Aaron Moses-aarunillrua.

Interim City Mamager-aaq qanellruuq ilumun nutkenelriartangqerrniluku taug’aam camek qanerciigatniluni 6:45-aami tallimiritmi atakumi.

State-am tegustain qanemciatni igausngauq, Mamterillermi tegustet paqtcillruut neplilrianek qayagaullratki, Matumi iralumi ernermi akimiarmi, Tallimiritem unuakuani 10:35 AM-aami.

Qanemciatni teguscet igallruut, paqtellragku tuani angutertangqellruniluku piatamek tegumialegmek. Qanellruut tegussaallratni, kallugmeklu nutegmek saskiryaaqellruniluki. State-am tegustain qanertiit Megan Peters-aaq qanellruuq calluinanratni tegustek aipaak kaugturraartelluku, tegustemllu nutni paivvluku akuraakunllu nutegluku.

Tangercetaami KYUK-mun tunumallermi niicimayugngauq ataucirqumek nutellria tegusta igingaluni, aipaa caniantevkenani,, Moses-aaqlu caniani kaugturyuumaluku. State-am tegustai qanellruut akuraakun nallarcimaniluku. Tegustek calinritqerciquk caliviatni alerquucet maligtaquluku.

Tangvagtii Ryan White-aq AVCP Housingaami uitatuli qanellruuq Mosesaaq tangellruniluku Tallimiritmi unuakumi. Qanerluni Mosesaam tegusta curukallrua taug’aam kinguvallruluni. Tuall kallukun nutegluku tegustek. Tegusteklu nutegluku tuall qillerlluku.

State-am tegustain mana yuvriraat qayagaurciurraanratnek Mamterillrem tegustainun. State-am yuvriristai il’iit Mamterillermun ayallruuq yuvriryarturluku.

Kassatun.

Previous post:

Next post: